Hospodářství

Jak hospodaříme?

O hospodaření

Hospodaření rodinné společnosti D-agro s.r.o. – Venclův statek volně navázalo na historicky doloženou dlouholetou rodinnou tradici v zemědělství. Stejně jako naši předci hospodaříme na loukách a polích v Orlických horách v katastrech obcí Javornice a Liberk. Firma D-agro působí v klidném prostředí Orlických hor v obci Bělá u Liberka. V roce 2012 jsme naši novodobou historii začali na třinácti hektarech půdy se sedmnácti kusy Skotského náhorního skotu a pěti kusy ovcí plemene Suffolk. Dnes firma hospodaří téměř na 100 hektarech zemědělské půdy převážně trvalého travního porostu, přičemž 30 ha z této výměry trvale slouží k pastvě, ostatní k výrobě krmiv.

V současné době chováme 120 kusů skotu plemen Highland a Charolais / Limousine na masnou produkci. Finální produkt – maso nabízíme k prodeji na Venclově statku.